Thỏa thuận sử dụng và các chính sách (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi giữa (“bạn” hoặc “khách hàng”) và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ và Truyền thông (“NEO” hoặc “chúng tôi” về việc sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ (“Dịch vụ”) của Hệ thống bài tập về nhà Home365 (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các bài test, các tài liệu liên quan). Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp thuận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Thuật ngữ “bạn” hoặc “khách hàng” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức với vai trò là phụ huynh của các con đang học cấp tiểu học truy cập vào Home365 vì bất cứ lý do nào.

 

I. THỎA THUẬN SỬ DỤNG

1. Giới thiệu về Hệ thống Home365

Home365 là hệ thống cung cấp các bài tập về nhà cho học sinh cấp tiểu học. Các bài tập được xây dựng bám sát chương trình sách giáo khoa, được hội đồng chuyên môn nghiên cứu, lựa chọn và biên tập từ các tài liệu tham khảo đáng tin cậy trong và ngoài nước.

Ứng dụng Home365 dành các con bao gồm chức năng đăng nhập, làm bài tập về nhà với các dạng bài tập sinh động dưới nhiều hình thức, chơi các trò chơi trí tuệ, chọn các phần quà từ vườn quà, kết nối với các tiện ích trong học tập và cho gia đình, …

Việc chấm bài hoàn toàn tự động, học sinh biết điểm số ngay sau khi làm bài xong. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh còn tiếp cận các số liệu thống kê trên toàn hệ thống để biết được tình hình học tập, mức độ năng lực so với các học sinh khác.

Bạn có thể sử dụng các chức năng của Home365 thông qua ứng dụng Mobile chạy trên các nền tảng iOS và Android

2. Quyền sở hữu Hệ thống

Hệ thống này được phát triển và sở hữu bởi NEO, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Hệ thống (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, các bài tập, nội dung chứa đựng trong Hệ thống; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Hệ thống) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi NEO và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của NEO.

3. Tài khoản đăng nhập

Để có thể sử dụng ứng dụng bạn phải cài ứng dụng về thiết bị di động của mình, hệ thống sẽ tự động cấp cho bạn 1 tài khoản đăng nhập để sử dụng ứng dụng. Bạn nên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân khi hệ thống yêu cầu để được hỗ trợ và hưởng các quyền lợi từ Home365. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã cập nhật, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Bạn có quyền sử dụng Hệ thống và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của NEO.

4. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, NEO có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, NEO và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

5. Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

Bài tập được cài đặt mặc định, hệ thống sẽ gửi xuống cho con các bài tập từ tuần hiện tại trở về đầu năm học theo khối lớp học mà bạn đã cài đặt cho con. Những tuần tiếp theo sẽ được gửi xuống từng tuần theo phân bổ chương trình sách giáo khoa.

6. Chính sách bảo hành/bảo trì

NEO chịu trách nhiệm vận hành hệ thống Home365, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7. Các sự cố sẽ được phát hiện và xử lý kịp thời trong suốt quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các bài tập, trò chơi, nội dung trên Home365 được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật liên tục hàng tuần nhằm không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức thể hiện.

 

II. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Công ty, Ban quản trị Home365 thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng Home365 bao gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, lớp học, model thiết bị, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Home365 cần khách hàng cung cấp để Home365 đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ứng dụng Home365 về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Home365 sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân có liên quan đến khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Ngoài ra trong một số trường hợp Home365 có liên kết với các đối tác để cung cấp các phần quà cho những khách hàng thân thiết, chúng tôi sẽ trao đổi với khách hàng trước khi cung cấp thông tin cho các đối tác sử dụng để liên hệ gửi quà cho các khách hàng của mình.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Home365. Khách hàng có thể đăng nhập để sửa chữa hoặc thay đổi thông tin cá nhân trên Home365.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Home365 thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại cho chúng tôi về việc rò rỉ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi chưa được phép của mình. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Home365 sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Home365 sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời và phản hồi nhanh nhất đến cho khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng đăng ký trên Home365 được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Home365. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Home365 sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đăng ký tài khoản của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Home365.

Home365 yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản qua Home365 phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Home365 không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

III. CẬP NHẬT THỎA THUẬN

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi NEO, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://home365.vn/dieu-khoan/

Theo quy định của pháp luật, sau khi Điều khoản sử dụng cập nhật đã được đăng trên trang web của ứng dụng tại địa chỉ https://home365.vn/dieu-khoan/, nếu bạn không thay đổi cài đặt trên thiết bị của bạn để rút lại sự chấp thuận về việc thu thập và sử dụng các dữ liệu, bạn được coi là đã chấp nhận toàn bộ quy định trong Điều khoản sử dụng được cập nhật. Nếu pháp luật yêu cầu NEO phải có sự đồng ý rõ ràng của bạn về Điều khoản sử dụng này, thì bất kỳ Điều khoản sử dụng cập nhật nào sẽ được tải lên Thiết bị của bạn như một bản cập nhật Dịch vụ và bạn sẽ cần phải đưa ra chấp thuận rõ ràng về Điều khoản sử dụng cập nhật.